Pastoraal team

Het pastorale team van de Bartholomeusparochie bestaat uit:

Wim van Meijgaarden
Wim van Meijgaarden
Pater Wim van Meijgaarden sss is de sinds 2009 in Meerssen wonende pastoor van uw parochie. Begonnen als pastoor van de basiliek is hij in 2011 benoemd voor de drie parochies.

Hij is geboren in Den Haag in 1945. Volgde een opleiding voor reclame en marketing en was als zodanig ook werkzaam. Trad in 1968 in het klooster bij de Paters van het heilig Sacrament in Nijmegen. Studeerde filosofie, theologie, pastoraat catechese en ethiek aan de universiteit te Nijmegen en aan de Hogeschool voor theologie en pastoraat te Heerlen. Volgde seminars over spiritualiteit in Frankrijk-Lyon.

Werkte 9 jaar als docent ethiek aan het Radboudziekenhuis en tegelijk 8 jaar als leraar catechese-catechetiek aan de pedagogisch academie. Werd in 1973 diaken gewijd. 6 jaar later, in 1979 volgde de priesterwijding en daarna was hij pastoor van de Sacramentsparochie in Nijmegen tot 1996. Was de laatste 4 jaar daarvan ook deken van Nijmegen. In 1995 regionaal vicaris geworden van bisschop Ter Schure van Den Bosch. In 1998 vicaris en vicaris-generaal van bisschop Hurkmans tot 2008.
Vanaf 2008 aalmoezenier sociale werken in het bisdom Roermond en kerkelijk adviseur van Stichting Kerk in Nood. Dit laatste tot 2011.
In 2009 hoofdaalmoezenier sociale werken, lid van de bisdomstaf van Roermond en pastoor van de Sacramentsbasiliek in Meerssen. In 2011 ook pastoor van Rothem en Meerssen-West.

Ook binnen de kloostergemeenschap heeft pater van Meijgaarden een aantal taken: hij is lid van het provinciaal bestuur van West-Europa. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Opbouw. Hij is verantwoordelijke voor de samenwerking met de leken in Belgiƫ en Nederland.

Hij is ook voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Lourdesbedevaarten voor Zieken (NLZ)

Pastoor van Meijgaarden woont op de pastorie.

emailformulier pastoor v. Meijgaarden

 

Frans Maenen
Frans MaenenDiaken Frans Maenen is gehuwd met Ine sinds 1970 en vader van drie dochters.

Geboortig van Meerssen (1947) en altijd gewoond in de schaduw van de basiliek waar hij altijd veel hand- en spandiensten heeft verricht.

Hij volgde de pastorale school van het bisdom en na het examen begon hij opnieuw een opleiding tot permanent diaken aan de diakenopleiding te Rolduc. Hij studeerde voor diaken naast zijn werkzaamheden bij PLEM en Essent. In 1994 werd hij tot diaken gewijd.

Sinds zijn wijding werkzaam als onbezoldigd diaken in de Sacramentsbasiliek en per 2011 benoemd voor de drie parochies van Meerssen.

Ook na zijn wijding bleef zijn inzet voor de kerk part-time vanwege zijn gezin en zijn functie in de burger-samenleving. Sinds hij, vanwege leeftijd, zijn baan in de samenleving kon opgeven zet hij zich nog steeds onbezoldigd aanmerkelijk meer in voor de parochies in Meerssen.

Diaken Maenen woont in het dorp.

emailformulier diaken Maenen