Financiën

In alles is de parochie afhankelijk van de financiële bijdragen van de parochianen in vergoedingen voor diensten, collecten en kerkbijdragen.

Vanuit het bisdom zijn er tarieven voor kerkelijke diensten:

 

Viering door de week                                                                                           € 12,50

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag                                                 € 27,50

Jubileumdiensten niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen             € 275,-

Begrafenismis                                                                                                      € 450,-

Uitvaart in de basiliek voor een overledene van buiten het parochiecluster       € 550,-

Huwelijksmis                                                                                                        € 450,--

Bijdrage  parochiepriester crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst   € 450,--

Bijdrage Doopsel                                                                                                  €  50,--

 

De parochie is ook erg gelukkig met een gift of erfenis.

Heeft U er wel eens over nagedacht om bij een testament ook de parochie te benoemen bij de verdeling van uw bezit? 

 

De Kerkbijdrage

 

De kerkbijdrage in Nederland is op vrijwillige basis.

Er is een minimum-advies: € 100,- per jaar. (slechts € 8,35 per maand).

Natuurlijk hoopt uw kerkbestuur op een hoger bedrag. Het advies is om 1% van het nettoloon als bijdrage aan de parochie te geven,
met het richtbedrag van minimaal € 100,- per huishouden.

Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belastingen, omdat de Rooms-Katholieke kerk een ANBI-instelling is. 

Indien iemand vier jaar aaneengesloten meegedaan heeft aan die minimale

kerkbijdrage (€400 in vier jaar) dan worden bij een eventuele uitvaart er geen kosten in rekening gebracht.
Rekeningnummers voor de kerkbijdrage vindt U voor op het parochieblad.Klik op de afbeelding voor het financieel overzicht van de parochie.

 

gallery/screen shot 2019-04-13 at 11.43.47