-Karel de Grote had hier een palts, een buitenverblijf waaraan een kapel verbonden was.
 

 -In 870 verdrag van Meerssen waarbij het Rijk van Karel wordt verdeeld. Via schenking als bruidsschat kwam de palts in bezit van koningin Gerberga van Frankrijk.
 

 -In 939 schenkt zij de palts aan monniken van Reims.
 

-De monniken vervangen de kapel door een romaans kerkgebouw.
 

-In 1222 voltrok zich het bloedwonder (afgebeeld op wapen van de basiliek en afzonderlijk beschreven in een folder) waardoor Meerssen een druk bezochte bedevaartsplaats werd.
 

-In 1400 wordt het voorste gedeelte (gothiek) aan de romaanse kerk gebouwd. Het was een monnikenkerk en gescheiden van de parochiekerk door een halfhoge muur met daarop orgel en Calvaire.
 

-In 15e eeuw wordt de gehele kerk vergothiseerd.
 

-In 1465 vindt het brandwonder plaats. Grotere groepen pelgrims komen en oude Kronieken vermelden wonderbaarlijke gebedsverhoringen.
 

-Na het tweede wonder wordt de devotie van de Meerssener Ganck ingevoerd.
 

-In  1480 wordt de noorder zij-ingang gebouwd.
 

-In 1500 wordt de unieke en wondermooie ‘theoteca’(sacramentstoren) opgericht. Een echte uiting van de Sacramentsdevotie.
 

-In 1649 waait de toren om en wordt niet herbouwd.
 

-In 1804 wordt de scheidingsmuur gesloopt tussen monniken-kapel en parochiekerk.
 

-In 1878 wordt de nieuwe sacristie gebouwd.
 

-In 1935 wordt de proosdij naast kerk afgebroken.
 

-In 1936-1938 verlengd met drie traveeën.
 

-In 1938 krijgt de kerk de titel basilica minor vanwege haar faam als bedevaartsplaats.

Basiliek van het Heilig Sacrament Meerssen

Belangrijke feiten

Een bedevaartsplaats van de Eucharistie

Naast de dagelijkse Eucharistie en bijzondere Sacraments devoties, zijn er regelmatig speciale activiteiten. We

noemen:

- Het Octaaf: acht dagen rond het feest van Sacramentsdag met o.a. bedevaartbijeenkomsten, speciale vieringen, één van de grootste sacramentsprocessies, Eucharistieviering met de bisschop, tentoonstelling en lezingen.

- Uitstelling en aanbidding van de Eucharistie donderdagmiddag

- Bijzondere vieringen in de Goede Week en rond de Instelling van de Eucharistie.

- Speciale Vespervieringen

- Orgelconcerten In de crypte van de basiliek

- Tentoonstelling van de geschiedenis der basiliek

- Video over de Eucharistie en/of basiliek

We heten u van harte welkom in onze Basiliek. Als u een bezoek brengt aan de kerk vindt u bij de ingang een folder die u wegwijs maakt.