-Karel de Grote had hier een palts, een buitenverblijf waaraan een kapel verbonden was.
 

 -In 870 verdrag van Meerssen waarbij het Rijk van Karel wordt verdeeld. Via schenking als bruidsschat kwam de palts in bezit van koningin Gerberga van Frankrijk.
 

 -In 939 schenkt zij de palts aan monniken van Reims.
 

-De monniken vervangen de kapel door een romaans kerkgebouw.
 

-In 1222 voltrok zich het bloedwonder (afgebeeld op wapen van de basiliek en afzonderlijk beschreven in een folder) waardoor Meerssen een druk bezochte bedevaartsplaats werd.
 

-In 1400 wordt het voorste gedeelte (gothiek) aan de romaanse kerk gebouwd. Het was een monnikenkerk en gescheiden van de parochiekerk door een halfhoge muur met daarop orgel en Calvaire.
 

-In 15e eeuw wordt de gehele kerk vergothiseerd.
 

-In 1465 vindt het brandwonder plaats. Grotere groepen pelgrims komen en oude Kronieken vermelden wonderbaarlijke gebedsverhoringen.
 

-Na het tweede wonder wordt de devotie van de Meerssener Ganck ingevoerd.
 

-In  1480 wordt de noorder zij-ingang gebouwd.
 

-In 1500 wordt de unieke en wondermooie ‘theoteca’(sacramentstoren) opgericht. Een echte uiting van de Sacramentsdevotie.
 

-In 1649 waait de toren om en wordt niet herbouwd.
 

-In 1804 wordt de scheidingsmuur gesloopt tussen monniken-kapel en parochiekerk.
 

-In 1878 wordt de nieuwe sacristie gebouwd.
 

-In 1935 wordt de proosdij naast kerk afgebroken.
 

-In 1936-1938 verlengd met drie traveeën.
 

-In 1938 krijgt de kerk de titel basilica minor vanwege haar faam als bedevaartsplaats.

Basiliek van het Heilig Sacrament Meerssen

Belangrijke feiten

gallery/basiliek

Een bedevaartsplaats van de Eucharistie

Naast de dagelijkse Eucharistie en bijzondere Sacraments devoties, zijn er regelmatig speciale activiteiten. We

noemen:

- Het Octaaf: acht dagen rond het feest van Sacramentsdag met o.a. bedevaartbijeenkomsten, speciale vieringen, één van de grootste sacramentsprocessies, Eucharistieviering met de bisschop, tentoonstelling en lezingen.

- Uitstelling en aanbidding van de Eucharistie donderdagmiddag

- Bijzondere vieringen in de Goede Week en rond de Instelling van de Eucharistie.

- Speciale Vespervieringen

- Orgelconcerten In de crypte van de basiliek

- Tentoonstelling van de geschiedenis der basiliek

- Video over de Eucharistie en/of basiliek

We heten u van harte welkom in onze Basiliek. Als u een bezoek brengt aan de kerk vindt u bij de ingang een folder die u wegwijs maakt.